Tyniec w okresie rozbicia dzielnicowego - Tyniec.eu

Reklamy
Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Tyniec w okresie rozbicia dzielnicowego

<<< 
      Ważne konsekwencje dla Tyńca w przyszłości miało nadanie w 1179 roku pobliskiej kasztelani oświęcimskiej księciu opolskiemu Mieszkowi Plątonogiemu przez księcia krakowskiego Kazimierza Sprawiedliwego. W wyniku tego wydarzenia granica polityczna pomiędzy Ziemią Krakowska a Śląskiem, ustaliła się na rzece Skawie, w odległości około 25 km od Tyńca.
W okresie rozbicia dzielnicowego w Polsce, Tyniec odgrywał istotną rolę podczas zmagań pomiędzy książętami piastowskimi o tron krakowski. 

W 1. połowie XIII wieku w czasie szczególnego nasilenia walk o dzielnicę senioralną pomiędzy książętami dzielnicowymi Konradem Mazowieckim a Henrykiem Brodatym, a także Konradem Mazowieckim a  Bolesławem Wstydliwym stacjonowała zapewne liczna drużyna rycerska na wzgórzu klasztornym w Tyńcu.

W 1259 /1260 roku podczas drugiego wielkiego najazdu Mongołów na ziemie polskie prawdopodobnie Tyniec został w znacznym stopniu zniszczony przez oddziały mongolskie, które zmierzały z Krakowa w kierunku Śląska. W kilkanaście lat później w 1274 roku na mocy układu zawartego pomiędzy książętami Bolesławem Wstydliwym a Władysławem Opolskim, ten ostatni otrzymał tereny po rzekę Skawinkę. W ten sposób w bezpośredniej bliskości Tyńca została wytyczona granica pomiędzy Ziemią Krakowską, a Śląskiem. W 1286 roku książę krakowski Leszek Czarny zezwolił klasztorowi przenieść wieś Tyniec na prawo niemieckie. Na przełomie wieku XIII i XIV kolejne wojny toczone o tron krakowski zaznaczyły swe piętno na dziejach Tyńca. Miało to związek ze strategicznym położeniem osady, znaczeniem tutejszej przeprawy, która była dogodnym przejściem dla wojska przez Wisłę nieopodal granicy państwa oraz w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa.

W 1289 roku po wyparciu oddziałów księcia sandomierskiego Władysława Łokietka miejscowość wraz z przeprawą opanował książę wrocławski Henryk IV Probus, który złupił opactwo oraz obsadził swą śląska załogą tzw. Zamek na wzgórzu klasztornym. Wkrótce w początkach XIV wieku mieszkańcy Tyńca musieli doświadczyć kolejnych działań wojennych, które prowadził książę Władysław Łokietek oraz jego przeciwnicy, skupieni wokół biskupa krakowskiego Jana Muskaty. 
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego