Najstarsze ślady człowieka - Tyniec.eu

Reklamy
Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Najstarsze ślady człowieka


<<<                                              
   Urozmaicone ukształtowanie terenu oraz bliskość rzek Wisły oraz Skawinki wywarło znaczny wpływ na bardzo wczesny rozwój osadnictwa na tym obszarze. Na terenie pobliskich Skałek Piekarskich archeolodzy odkryli jedne z najstarszych w Polsce śladów osadnictwa człowieka, sprzed 120.000 lat, z okresu paleolitu tj. starszej epoki kamienia. Najstarsze znane ślady osadnictwa na terenie Tyńca pochodzą z okresu mezolitu tj. środkowej epoki kamienia (około 8 000 – 4 800 lat p.n.e). Liczne zabytki archeologiczne potwierdzają istnienie osady na Górze Klasztornej, pochodzącej sprzed 2 300 lat p.n.e. z czasów epoki neolitu tj. młodszej epoki kamienia. Wspomniane obiekty związane są z tzw. grupą małopolską kultury lendzielskiej.

W okresie wczesnego brązu (około 1 500 lat p.n.e) na terenie Tyńca zamieszkiwała ludność kultury mierzanowickiej. W okresie halsztackim epoki żelaza, w VI – V wieku p.n.e na Górze Klasztornej istniała początkowo otwarta, następnie zaś obronna osada ludności kultury łużyckiej. 

Po przerwie w zasiedleniu wzgórze klasztorne ponownie zostało zamieszkane przez ludność zapewne pochodzenia celtyckiego w okresie kultury lateńskiej /I p.n.e. - II/III n.e./. Na obszarze Tyńca odkryto liczne zabytki ceramiki celtyckiej oraz fragmenty naczyń kultury przeworskiej. Od miejscowego stanowiska archeologicznego pochodzi nazwa tzw. grupy tynieckiej kultury lateńskiej, która jest również określana jako grupa celtycko - przeworska. 
                      czytaj dalej...
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego